Kallelse till extra årsmöte söndagen den 14:e april 14.00

  • 1 apr 2024

Kallelse till extra årsmöte söndagen den 14:e april 14.00 

 

Vi vill be alla medlemmar i JKV att uppmärksamma och ställa upp i ett brådskande försök att fortsätta ha vår förening!

I nuläget har föreningen inte en fulltalig styrelse, ej heller någon valberedning eller revisorer. Posterna kunde på grund av alltför lågt engagemang inte tillsättas på årsmötet innan påsk och därför utlyses nu ett extra föreningsmöte:

 

Tid: 14 april 14.00

Plats: Klubbhuset JKV

 

Vi ber nu dig som medlem att delta på det här mötet och även överväga din möjlighet att i detta utmanande läge gå med i styrelsen, alternativt engagera dig i mindre uppdrag i klubben. Allt räknas i nuläget! 

Följande poster behöver tillsättas för föreningens fortsatta verksamhet, de tre översta samt valberedning är en nödvändighet även för föreningens överlevnad på kort sikt: 

 

• Ordförande, 2 år 

• Revisor: 1-2 revisorer à 1 år + ev suppleanter à 1 år

• Styrelseledamöter, 2-4 st à 2 år (Där styrelsen utser en kassör)

• Styrelsesuppleanter, 2 st à 1 år 

• Valberedning, 2-3 st varav en är ordförande 

 

Kom på mötet, delta och gör din röst hörd. Ingen kan göra allting men alla kan göra något! Vi ses i JKV:sklubbhus 14.00 söndag den 14:e april! 

 

Varmt välkommen!

Hälsar styrelsen JKV