Båtar & Material

Jollekappseglarna Västerås har mycket material och båtar som vi gemensamt använder och förvaltar. Mycket av materialet används kontinuerligt i våra träningsgrupper och seglarskolor medan annat material används lite mer sällan i samband med tävlingar eller transporter. 

Du som vet med dig att du ska använda något speciellt material ska boka det i vår bokningslista bokning.jkv.se. Där kan du också enkelt rapportera eventuella åtgärder som du har gjort och återstående problem som eventuellt kan påverka framtida användare.
OBS! Försök alltid att laga ett uppkommet fel om du kan, vi har ingen personal som kan ta hand om det utan det är vi gemensamt som måste ta ansvar för all service och reparation. Om vi är noga med att dokumentera det så kan vi hålla ordning på vad som har gjorts och vad som återstår att göra. Om du behöver göra ett utlägg som du vill ha ersättning för så fyller du i den här mallen och skickar med dina kvitton i orginal, kassor@jkv.se. Ersättningar betalas ut ungefär en gång per månad

Inloggning ges ut till JKVs medlemmar och har du inte fått lösen ännu så fås detta lättast av någon annan medlem eller av ordförande