Lag & Teamsegling

JKV har en lång och framgångsrik tradition av att medverka i olika former av lagseglingar, tex JrCup, lag-SM i optimist och Allsvenskan i segling. Vi tror starkt på det erfarenhetsutbyte och ”teambuilding” som skapas när vi seglar tillsammans. När det gäller JrCup så tillkommer möjligheten att få segla i lag med någon av sina stora förebilder i form av våra duktiga tränare och instruktörer. Lag & Teamseglingar erbjuder oss ett fantastiskt tillfälle att representera vår härliga klubb!

Klubben har sammanställt några enkla riktlinjer för sitt stöd av lagseglingar när vi representerar klubben. 

* Alla aktiva medlemmar ska ha likvärdiga möjligheter genom en öppen intresseanmälan

* JKV’s träning inför tävlingarna ska vara fokuserad på lärande och erfarenhetsutbyte

  • Besättningens/lagets olika roller
  • Samarbetet inom besättningen/laget
  • Lärande av varandra

* Under tävlingen representerar alla JKV och förväntas glädjas åt varandras framgångar samtidigt som man stöttar dem som kanske inte når sina mål

Vid laguttagningen tas hänsyn till ett stort antal kriterier, med syfte att erbjuda alla deltagare en så positiv upplevelse som möjligt. Som vid all laguttagning kan inte alla sökande garanteras plats. Ambitionen är alltid att alla ska få vara med, men det kan inte garanteras

* Personliga egenskaper såsom tex

  • Kompisanda/Attityd
  • Ledarskap
  • Närvaro/vilja att delta
  • Seglingskunnande eller förväntad förmåga att lära sig tilldelad roll

* Besättningarna/lagen ska vara goda representanter för JKV och idrotten segling
* Besättningarna bedöms kunna fungera väl tillsammans 
* Seglarnas egna önskemål och målsättningar 

  • Resultat
  • Roll ombord

Laguttagningen sker normalt av en i tränarkommittéen utsedd person cirka en månad innan aktuell tävling