Säker segling - Trygg idrott

På jollekappseglarna Västerås arbetar vi hårt för att bedriva en säker segling. Vi har en dokumenterad säkerhetsplan som bygger på riskanalyser för våra olika typer av arrangemang och våra ledare utbildas kontinuerligt för att kunna göra olika riskbedömningar i samband med våra aktiviteter. Fråga gärna ledarna för mer information

För att erbjuda bästa möjliga miljö för våra aktiva barn och ungdomar kräver vi att alla ledare minst en gång om året visar upp ett begränsat registerutdrag (gäller alla som är äldre än 15 år). Det här kravet gäller alla i styrelsen, alla tränare och assistenter samt alla ideellt arbetande som har regelbunden kontakt med barnen i verksamheten.

Vi försöker av många anledningar säkerställa att tränarna alltid har stöd av andra vuxna omkring sig. Till exempel kan vädret kan snabbt slå om och en extra säkerhetsbåt behöver bemannas. Därför undviker vi så långt som möjligt att tränarna arbetar ensamma. Har du frågor kring vårt sätt att arbeta med trygg idrott kontakta Ordförande eller Vice Kassör