Stadgar

Ändamål
Jollekappseglarna Västerås har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att driva och utveckla sin verksamhet så att den är:

• Glädjefylld
• Inkluderande
• Tillgänglig
• Demokratisk

Så att barn och ungdomar utvecklas till goda individer genom idrotten segling.

Läs gärna hela JKVs stadgar