Medlems- & Årsmöten mm

Årsmöten mm

Här samlar vi dokumentation från föreningens högsta beslutande organ

  • Våra medlemsmöten

Det är på dessa möten som medlemmarna tar beslut om de viktigaste frågorna och pekar ut riktningen för styrelsen. 

Nuvarande styrelse har för avsikt att hålla två medlemsmöten om året.

  • Mars - Årsmöte
    • Val av ny styrelse, godkännande av verksamhets- och förvaltningsberättelse
  • Oktober - Höstmöte
    • Beslut om verksamhetsplan för kommande år
    • Beslut om medlemsavgifter

Utöver de planerade medlemsmötena finns det alltid möjlighet för medlemmarna och styrelsen att kalla till extra medlemsmöten om det finns särskilda skäl till det. Se mer i föreningens stadgar