Medlemskap

Medlems- och träningsavgift 2024

Som medlem i Jollekappseglarna Västerås är du del i en ideellt driven förening som är under ständig utveckling med visionen att vara Sveriges bästa jolleförening. Alla personer som vill stödja oss i den utvecklingsresan är välkomna som medlemmar. Du ansöker om att bli medlem genom att skapa ett konto här på hemsidan och betala in medlemsavgiften. Det är viktigt för att föreningen ska kunna få bidrag och att ni ska vara försäkrade. 

Alla deltagare i våra seglarskolor beviljas automatiskt medlemskap i föreningen 
Som medlem ingår bland annat allt detta

 • Möjlighet att delta i våra olika medlemsaktiviteter
 • Vara delaktig i och påverka vår utveckling genom rösträtt på medlemsmöten
 • Möjlighet att delta i kappseglingar och isseglingar sanktionerade genom Svenska seglarförbundet eller Svenska isseglarförbundet
 • Köpa klubbkläder när sådana erbjudanden finns tillgängliga
 • Som medlem har du och dina anhöriga ett bra försäkringsskydd i händelse av olyckor vid utövandet av vår verksamhet
 • Medlemsrabatt på båtförsäkringar i Svenska Sjö
 • Möjlighet att få tillgång till klubbhusets faciliteter och egen nyckel till området
 • Möjlighet att få teckna förvaringsavtal vindsurfing
 • Möjlighet att få teckna avtal om båtuppläggningsplats

Som aktiv deltagare i någon av våra träningsgrupper ingår bland annat detta

 • Deltagande i träningsgrupp, både på land och sjön, sommar som vinter
 • Fritt lån av redskap i samband med planerad verksamhet
 • Fri uppläggningsplats för egen jolle/surfutrustning som används i träningsgruppen 
  • Antalet platser inomhus i tex surfskjul/optimistskjul är begränsat men vi försöker alltid prioritera plats för aktiva medlemmar
  • Extra uppläggningsplats(-er) i mån av plats
 • Deltagande i poängkappseglingar vår och höst 
 • Möjlighet till coach på regionala och nationella kappseglingar där träningsgruppen deltar*
 • Möjlighet att få låna föräldrabåt till regionala och nationella kappseglingar där träningsgruppen deltar, förutsatt att de ej är upptagna för ordinarie träning och tävling*
 • Möjlighet att låna föreningens redskap för individuell träning på området runt JKV’s anläggning, förutsatt att de ej är upptagna för ordinarie träning och tävling*
  • JKV’s motorbåtskurs krävs för motorbåt
  • Foil samt tillhörande surfbräda kräver särskilt kunskapsprov
  • Nödvändig kunskap är en självklarhet för att få bedriva individuell träning med föreningens redskap (hantering, navigation mm mm)
  • Om kö uppstår ska lånetiden begränsas till ca 3h i taget
  • Eventuella skador på utrustningen under lånetiden ansvarar man för att de åtgärdas, vid oaktsamhet är man ersättningsskyldig. Kontakta alltid materialansvarig vid minsta tveksamhet
 • Vid all användning av JKV's utrustning skall lämplig flytväst bäras av utövaren. Vid användning av JKV's foil och bräda skall dessutom lämplig hjälm användas

*) = Särskilda avgifter kan tillkomma 

Medlemsavgifter

 • Familjemedlemskap: 1500kr per kalenderår
 • Enskild medlem: 1000kr per kalenderår

Medlemskap gäller tillsvidare och avgiften aviseras normalt i början av varje kalenderår. Medlemskap som betalas efter den 15e september gäller innevarande år plus kommande kalenderår. Önskar man lämna föreningen avslutar man sitt konto här på hemsidan 

Vill du stödja föreningen utan förpliktelser så kan du anmäla dig som stödperson. Då får du tillgång till våra medlemsutskick utan övriga förpliktelser eller åtaganden: 200kr

Träningsavgifter

 • Träningsavgift grön grupp: 800kr (helår)
 • Träningsavgift övriga jollegrupper: 1000kr (helår)

Nya medlemmar som ansluter sig till en träningsgrupp efter den 1 juli betalar halv träningsavgift 

Förvaringsavgifter

I mån av plats upplåter föreningen plats för medlemmar att förvara sin seglingsrelaterade utrustning på anläggningen enligt separata avtal

 • Förvaring vindsurfutrustn (normalt fack), om ej träningsavg. erläggs 350 kr/år
 • Förvaring vindsurfutrustn (stort fack), om ej träningsavg. erläggs 500 kr/år
 • Båtuppställningsplats sommar (VFBAB medlemspris): 65kr/m2 (lxb båt med vagn)
 • Båtuppläggningsplats vinter (VFBAB medlemspris): 65kr/m2 (lxb båt med vagn)
 • Övergångsregler för befintliga sportsbåtsägare: 2000kr/år

Medlemsdokument

 • Adressändring, se nedan
 • Säga upp medlemskap, skicka mail till kassor@jkv.se
 • Verksamhetsberättelser/ Verksamhetsplan, se Årsmöten mm
 • Stadgar

Har ni frågor kan ni maila kassören på kassor@jkv.se