Utlägg & Arvoden

Utlägg och arvoden

Föreningen omsätter en hel del pengar och styrelsen är vald att hantera föreningens ekonomiska förvaltning. Det innebär formellt att det endast är styrelsen som kan ta beslut om inköp eller avtal men rent praktiskt önskar vi att alla medlemmar agerar som om föreningen är vår gemensamma. Ser ni att något saknas eller måste lagas så får ni gärna ta initiativ till att fixa det på en gång och begära ersättning efteråt. Ring gärna någon i styrelsen för en snabb avstämning om du känner dig osäker på om kostnaden är motiverad eller ej.  

Om du har gjort ett utlägg som du vill ha ersättning för så fyller du i den här mallen och skickar med dina kvitton i original, kassor@jkv.se. Ersättningar betalas ut ungefär en gång per månad

Du som arbetar som tränare och vill ha arvode ska fylla i den här tidrapporten. Arvoden betalas ut ungefär varannan månad