Föreningen

En klubb i medvind!

Jollekappseglarna Västerås (JKV) sysslar, precis som namnet säger, med jollekappsegling. Verksamheten riktar sig i första hand till ungdomar men även vuxna seglare är välkomna. Ungdomsseglingen innebär en del engagemang av föräldrar och vi har därför många familjer som medlemmar.

Verksamhetsidé och värdegrund

JKV ska driva och utveckla sin verksamhet så att den är:

  • Glädjefylld
  • Inkluderande
  • Tillgänglig
  • Demokratisk
    ...så att barn och ungdomar utvecklas till goda individer genom idrotten segling.

För att uppnå detta arbetar vi efter tre värdeord:

Glädje

  • Det ska vara roligt att idrotta.

Gemenskap

  • Vi idrottar individuellt men agerar som ett lag, alla är välkomna i vår gemenskap. Vi stöttar varandra i medgång och motgång och gläds åt varandras prestationer, utveckling och framgång.

Ansvar

  • Vi tar ansvar för att vara goda samhällsmedborgare och sätter upp mål för att lyckas såväl inom som utanför idrotten. Vi har en positiv självbild och är goda förebilder och representanter för klubben; vi tar hand om varandra, klubben och miljön. Vi agerar som goda vinnare och goda förlorare samt i linje med klubbens värderingar och intressen.

Framgångar

JKV har fostrat många framgångsrika jolleseglare sedan föreningen bildades 1973. Det vi är mest stolta över är den långa raden av internationella topprestationer som fortsätter för varje ny generation ungdomar som växer upp. Äldre medlemmar för gärna fram silvermedaljen i OS 1988 som Marit Söderström seglade hem men framgång kan mätas på så många olika sätt. 

Verksamheten syftar också till att introducera ungdomar till segelsporten samt att uppmuntra och inspirera till segling, sport- och sjöaktiviteter. Vi gör det här genom målmedveten seglingsträning, fysisk träning, varierande lättsamma och roliga aktiviteter. Varje sommar ordnar vi veckolånga segelkurser för såväl rena nybörjare som för dem som redan prövat på att segla jolle.

Arrangemang

Jollekappseglarna Västerås är en av Sveriges främsta arrangörer inom jollesegling. Vi har i princip minst ett större nationellt arrangemang per år och vi arrangerar återkommande Sveriges största jolletävling Junior SM med ungefär 500 startande seglare

Idealiskt läge

JKV förfogar över ett mycket fint och ändamålsenligt klubbområde med klubbhus på Öster Mälarstrand i Västerås. Klubben har ca 30 Optimistjollar som kan disponeras av seglare som inte har egen jolle. Klubben har även ett flertal flermansbåtar, där vi seglar tillsammans mned flera segel.

För att kunna genomföra bra träningar och tävlingar äger klubben också flera motorbåtar av olika slag