Nyheter

Kallelse Lördag den 19 oktober, Lokal JKV Framnäs

  • 28 sep 2019

Jollekappseglarna Västerås kallar härmed alla medlemmar till en planeringsdag lördagen den 19 oktober. Kom och gör din röst hörd och hjälp oss att planera kommande säsong(-er). Vi avslutar dagen med ett formellt medlemsmöte och en gemensam fest!